Икономически университет – Варна

Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“

Традиционната Национална научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество" се проведе на 12.10.2022 г. в Икономически университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка. Тя се организира от катедра „Правни науки“ и се превърна в утвърден есенен научен форум, събиращ на полето на научните дебати представители на правото и икономиката, на науката и практиката.

С доклади във форума участваха представители от академичните среди от страната и чужбина – учени от ИУ – Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, УНСС, СУ "Св. Климент Охридски", ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Медицинските университети в София и Пловдив, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ИДП при БАН и др. Традиционно се включиха и практикуващи юристи, магистрати и представители на бизнеса.

Приветствие към участниците и гостите отправи ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, който подчерта, че „от нас се изисква преосмисляне и дори трансформиране в различни разрези и с нееднаква скорост на обществени екосистеми, което поставя много нелеки за решаване въпроси със социална, икономическа, етична, психологическа и юридическа проекция“.

Доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител катедра „Правни науки“ при ИУ – Варна, подчерта присъствието на правото в университета още от неговото създаване и в този смисъл над 100-годишната история на връзката право и икономика и проявленията ѝ в различните исторически периоди.

С пленарния доклад на проф. д-р Мария Славова – Софийски университет „Св. Кл. Охридски", се засегана важната за обществото тема, свързана с Вътрешната поръчка на ин хаус процедурите.

Проф. д-р Петър Христов – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“, в своя доклад се спря на „Разбирателството като алтернатива на нормативно определените стимули и санкции в условията на световно рисково общество“.

Владимир Николов – окръжен прокурор на Плевен, член на ВСС, председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, повдигна на полето на научните дебати въпроса за „Дигитализацията на правосъдието – възможност или необходимост“.

В официалния панел с доклади и становища участваха Питър Халпърн – постоянен юридически съветник на Американското посолство в Република България, д-р Емил Радев – член на Европейския парламент, д-р Милена Ангелова – АИКБ, Европейски икономически и социален комитет, член-кореспондент проф. д.ю.н. Иван Русчев –Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Интересните дискусии по актуални теми в областта на правото и бизнеса, високото ниво на представените доклади и активно участие на много учени, представители на съдебната власт, публични институции и бизнеса за пореден път показаха, че форумът е традиционна и желана среща за дебати на учени и практици, които са провокирани от актуалните проекции и предизвикателства на симбиоза право и бизнес. Високата оценка и удовлетвореност на участниците от форума, както и възникналите интересни и провокиращи дебати, са поредното доказателство за едно трайно установено и поддържано през годините високо научно ниво, даващо възможност както за теоретични търсения, така и за намиране на решения чрез срещата на мненията на практиката и академичните среди.

13 окт 2022Подобни