Икономически университет – Варна

Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси"

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в третата международна научнопрактическа конференция Управление на човешките ресурси”, организирана от Икономически университет – Варна. Очаквана аудитория на форума са представители на водещи научни организации и университети в страната и чужбина, бизнеса, държавната администрация и НПО.

В конференцията може да участвате (присъствено или дистанционно) с научен доклад, становище, фирмена презентация или като гост в дискусиите. В зависимост от това ще бъде предоставена възможност за различни формати на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.

Основният акцент ще бъде поставен върху различните аспекти на дигитализацията при управлението на хора, предизвикателствата на новата реалност и работата в условия на криза.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Управление на човешките ресурси в дигиталната ера
  • Предизвикателства пред организация на работа в условията на криза
  • Иновативни подходи при управлението на хора

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • Датата на събитието: 24 септември 2021 г.;
  • Изпращане на заявка за участие: 30.06.2021 г.;
  • Изпращане на пълнотекстовите публикации: 25.08.2021 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, английски

В тазгодишното издание на конференцията редакционната колегия ще номинира най-добра публикация от всяко едно от тематичните направления. Избраните доклади ще бъдат предложени за публикуване в списание "Икономически изследвания" на Българската академия на науките, индексирано в Scopus.

Повече подробности за направленията, сроковете, таксите и публикуването може да научите от сайта на конференцията.

Заявка за участие

Към конференцията

24 юни 2021Подобни