Икономически университет – Варна

Лекция от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0 в ИУ – Варна

Лекция от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0 се състоя в Икономически университет – Варна на 3 октомври 2019 г.  В нея участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров, ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, председателят на Националния браншов синдикат „Висше образование“ към КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева. Форумът бе организиран от КНСБ и ИУ – Варна. 

Това е поредната лекция от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0. Първата се състоя през 2018 г. в СУ "Св. Климент Охридски". В нея участваха министрите на труда и социалната политика Бисер Петков и на образованието и науката Красимир Вълчев. Целта на тези лекции е да бъдат обсъдени предизвикателствата, които поставя дигитализацията пред пазара на труда. Цели професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място. Този преход може да се бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата както за тях, така и обществото като цяло Необходимо е да се създаде система, при която от една страна образователното ниво да е колкото може по-високо, а от друга – да не създава допълнителни проблеми при навлизането на младите хора в сферата на платения труд. Това са част от темите, които бяха обсъдени на лекцията в ИУ – Варна.

Министър Красимир Вълчев представи своята теза по темата „Дигитализация и образование. Предпоставки за промяна и възможни решения“. „Бъдещето на труда в ерата на дигитализацията. Предизвикателства и възможности“ бе озаглавен модулът, модериран от Пламен Димитров, а проф. д-р Евгени Станимиров направи презентация на тема „Мисия „Образование“ в ерата 4.0“.
В MASTRCLASS WORK 4.0 участваха студенти, университетски преподаватели, представители на синдикални и работодателски организации, неправителствени организации и граждани.

03 окт 2019Подобни