Икономически университет – Варна

Кръгла маса "Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност"

На 25.10.2019 г. при значителен интерес в зала 1 на ИУ – Варна се проведе кръгла маса на тема "Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност". Форумът е първия на подобна тематика, който се провежда в университета и е част от събитията, посветени на 100 - годишнината от основаването му. Организатори на събитието бяха представители на пет катедри - "Икономика и управление на строителството", "Аграрна икономика", "Управление и администрация", "Икономика и организация на туризма" и "Информатика".

Участници в кръглата маса бяха представители на научните среди (СУ "Св.Климент Охридски", УНСС, БАН, НБУ, РУ "А.Кънчев", ЛТУ, МУ - Варна, ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", ВСУ и ИУ – Варна), мениджъри и HR специалисти от бизнеса (Adastra, Addeco Bulgaria, Doors Bulgaria, Taxback, HR Services, 11235 ООД,  Fourth Bulgaria, МЦ "Дианамед", Гранд-хотел "Владислав"), представители на Бюрото по труда - Варна и студенти.

Приветствие към участниците отправи доц. д-р Силвия Благоева - зам.-ректор по учебна дейност и акредитация на ИУ-Варна, а поздравителни адреси към организаторите връчиха г-жа Лилия Христова - директор на Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" на Община Варна, проф. Антония Димова д.м. зам.-декан на Факултета по обществено здравеопазване към МУ "Проф.д-р П.Стоянов", ръководители катедри от ИУ – Варна.

Фокус на дискусиите бяха теми като: устойчиво управление на човешките ресурси, лидерство и мотивация, работодателска марка, съвременни практики в набора, подбора и обучението на персонала, както и сътрудничеството университет - бизнес. Изключителен интерес предизвика представената от г-н Апостол Мушмов тема "Геймификация, лидерство и мотивация - пресечни точки". Част от участниците се включиха в презентирането и дискусията посредством дистанционна skype връзка. Участието на всички заинтересовани страни в процеса по управление на човешките ресурси даде възможност да се споделят добри практики, личен опит и експертиза и да се генерират полезни решения за практиката и образователния процес.

28 окт 2019Подобни