Икономически университет – Варна

Доц. д-р Иван Куюмджиев с отличие от JCI Bulgaria в категория "Академично лидерство и/или постижение"

На 24 юни 2023 г. бяха връчени отличията за 2023 година в рамките на програмата "Outstanding Young Persons - TOYP", организирана от JCI България. Програмата цели да отличи с национално признание постиженията на млади личности между 18 и 40-годишна възраст, които създават положителна промяна в България.

В България проектът води своето начало през 2015 г. През 2023-та година номинациите са в следните категории, като участниците трябва да са с българско гражданство и с доказани завидни постижения в областта на:

  • Бизнес, икономика и/или предприемачество;
  • Политика, право и/или постижения в държавната администрация;
  • Академични постижения или лидерство;
  • Културни постижения;
  • Морално лидерство и/или защита на околната среда;
  • Заслуги към децата, световния мир и/или правата на човека;
  • Хуманитарно и/или доброволческо лидерство;
  • Научни и/или технологични разработки;
  • Личностно развитие и/или постижения;
  • Иновации в медицината.

В категория "Академични постижения или лидерство" беше отличен доц. д-р Иван Куюмджиев - изследовател и преподавател към катедра "Информатика" на Икономически университет – Варна и директор на Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ). Той отговаря за качественото образование на повече от 15 000 души и служи за достоен пример с неговата отдаденост и усърдност. Несъмнено отличието му тази година е доказателство за неговата дългогодишна работа.

26 юни 2023Подобни