Икономически университет – Варна

Ден на отворени врати "Качество на стоките и информиран избор на потребителите"

Уважаеми кандидат-студенти, във връзка с отбелязването на Световния ден на потребителите катедра „Стокознание” към ИУ – Варна обявява Ден на отворените врати за Вас, Вашите семейства, близки и приятели. Той ще премине под наслов „Качество на стоките и информиран избор на потребителите”.

Инициативата поставя фокус върху информираността на кандидат-студентите за различните дисциплини с практичен характер. Акцентира се на потребителните свойства на стоките, които ежедневно използваме като консуматори. Демонстрационният панел представя информация кои са основните качествени показатели, които формират качеството и безопасността на стоките, когато те се реализират на пазара. Можете да усвоите техники как в домашни условия да се открива наличието на имитиращи или заместващи съставки в стоките. Ще се акцентира върху важността на клиентските права при избор на стоки, както и върху гражданската нетърпимост към търговската некоректност и нелоялната конкуренция.

Кога?: 14.03.2024 г. от 10:30 ч.

Къде?: Втори корпус на ИУ – Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 24 А, Лаборатория 2-135

Какво да очаквате?

  • Ще имате възможност да се срещнете с преподаватели и настоящи студенти от специалност „Стокознание и митническа дейност”;
  • ще Ви се предостави възможност да наблюдавате и да участвате в лабораторни изследвания за определяне качеството на стоките, откриване наличието на имитиращи или заместващи съставки в състава на различните хранителни и промишлени стоки;
  • ще се запознаете с лабораториите, в които се провеждат семинарните упражнения на студентите по определяне качеството на промишлени и хранителни стоки.

08 мар 2024Подобни