Икономически университет – Варна

Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port) беше открит в Икономически университет – Варна

Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port) беше открит в Икономически университет – Варна на 17.10.2022 г. Събитието се проведе със специалното участие на Мария Габриел – европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, която се включи онлайн. В аулата на висшето училище присъстваха Александър Пулев – министър на иновациите и растежа, д-р Илин Димитров – министър на туризма, Иван Портних – кмет на община Варна, д-р Мартин Вендел – директор академия на Европейски институт по иновации и технологии и управляващ KIC „Urban Mobility”, Милена Дамянова – директор на Дирекция „Наука” в МОН, Марио Смърков – областен управител на Варненска област, проф. д-р Клаус Зайлър – CEO на Център по предприемачество и зам.-ректор на Мюнхенски университет за приложни науки, Милена Стойчева – изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“ – България и съосновател на The Edge, представители на академичните ръководства на всички висши училища в града, бизнеса, стартъп общността, регионалната администрация и предприемаческата екосистема, студенти. Водещ на събитието беше ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Инициатори на идеята за създаването на VDTIP са „Джуниър Ачийвмънт“ – България и Икономически университет – Варна. С откриването му се постави началото на втората в Европа дълбоко технологична иновационна долина след тази в Саламанка, Испания.

Целите и дейностите на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна са в унисон с новата иновационна стратегия на Европейския сьюз (New Innovation Agenda), представена за първи път от Европейската комисия през юли 2022 г. Стратегията цели увеличаване на предприемаческия капацитет и конкурентоспособност посредством изграждането на мрежа от центрове в различни региони на Европа, специализирани в създаването и развитието на дълбоко технологични иновации в различни области.

Основната цел на инициативата е да превърне Варна в притегателен център за създаване и внедряване на дълбоко технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, България и Европа посредством засилено взаимодействие между различни заинтересовани страни – академия, бизнес, стартъп, младежки организации, местна администрация и др.

Изборът на Варна е логичен заради уникалните конкурентни предимства на региона. Сред отличителните характеристики и предпоставки градът да се превърне в Дълбоко технологичен иновационен порт са:

  • Изградената на високо равнище образователна инфраструктура: 6 университета, научноизследователски структури към тях; гимназии с професионален профил (математика; природни науки; икономика, туризъм и др.), както и с чуждоезиков профил (английска, немска, френска, испанска и руска).
  • Развита предприемаческа инфраструктура: изградени са мрежи за сътрудничество между университетите и бизнеса; НПО, които активно работят в сферата на предприемачеството и иновациите чрез развитие на стартъп проекти; заявен интерес от страна на технологичния бизнес, за развитие на съвместни проекти с университетите и внедряване на научни иновации. Тясно сътрудничество с градове с активно развити предприемачески екосистеми в чужбина.
  • Варна е ситуирана в развит в икономическо отношение регион от страната, с интензивен туризъм, промишленост (община Девня) и селско стопанство.

Внедряването на високо технологични иновации в посочените сектори е критично важно за опазване на природните ресурси в региона и интегриране с концепциите за устойчива синя и зелена икономика.

Основни компоненти на Дълбоко технологичния иновационен порт като екосистема са:

  1. университетите и научноизследователските структури;
  2. големите бизнес организации;
  3. местната и държавната администрации;
  4. инвестиционни фондове;
  5. високотехнологични компании;
  6. дълбоко технологични чуждестранни екосистеми.

В центъра на екосистемата са бизнеси, които подпомагат развитието й чрез устойчиво внедряване на технологични иновационни идеи в практиката.

Създаването на Дълбоко технологичен иновационен порт може да генерира множество ползи за цялата местна екосистема като: идентифициране и развитие на таланти; раждане и скалиране на нови бизнеси; акумулиране на ресурс (кадрови, финансов, информационен и др.) за работа в областта на пробивните технологии; развитие на иновации, които да намерят конкретна практическа реализация; постигане на икономическа и социална устойчивост; опазване на околната среда; изработване на решения, които да бъдат тествани и скалирани и др.

Според проф. д-р Евгени Станимиров „случването на тези очаквани ефекти означава едно – многомерна промяна – постоянна, всеобхватна, ускоряваща се, смислена“. „Днес ние драсваме чертичка в страницата на историята на нашия град и регион. Някой би казал, че това е твърде амбициозно. Нека да бъде така! Животът възнаграждава усилията, не оправданията! И нека помним думите на Шимон Перес: „Няма място за малки мечти!“ – каза в заключителното си слово ректорът на ИУ – Варна.

Своята подкрепа за инициативата Дълбоко технологичен иновационен порт Варна изрази и президентът на Република България Румен Радев. „Подкрепата на президентската институция е и ще бъде за всяка инициатива, която дава възможност за социално-икономическото развитие у нас. Твърдо вярвам, че създаването на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна може да превърне града и региона в значим иновационен център, който да спомогне за икономическия му растеж и същевременно да подобри неговата свързаност в национален и международен план. Със създаването на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна Вие правите стратегическа крачка напред – научните изследвания да станат част от предприемаческия процес. Убеден съм, че това е гаранция за успех.“ – се казва в поздравителния адрес на президента Румен Радев.

След официалното откриване проф. Станимиров представи на гостите  новото пространство на Дълбоко технологичния иновационен порт, което се намира на Студентската улица в академичната сграда на ИУ – Варна. Беше проведена и кръгла маса с участието на представители на университетите в гр. Варна, Munich University of Applied Science, технологични компании, стартъпи и други заинтересовани страни. Модератор на форума бе Милена Стойчева – изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“ – България.

18 окт 2022Подобни