Икономически университет – Варна

Академична награда "Проф. Станчо Чолаков"

КОНКУРС
за академична награда "Проф. Станчо Чолаков"

Академичната награда "Проф. Станчо Чолаков" отдава признание и популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската дейност в областта на финансовата наука и местното управление. Покани за участие са изпратени на различни висши учебнио заведения и научни институции с образователни и научно-изследователски традици в областта на финансите.

В срок до 25 март 2020 г. Икономически университет - Варна ще приема номинации. 

Решение на оценяващата комисия: не по-късно от 20 април 2020 г. Наградата ще бъде връчена през месец май 2020 г., при което очакваме от нейния носител да изнесе публична лекция. 

Документите се подават в деловодството на ИУ-Варна.

ВАЖНО: За периода на въведеното в страната извънредно положение документи с номинации може да подавате електронно (подписани и сканирани документи) на електронния адрес на деловодството на ИУ: rektorat@ue-varna.bg

За въпроси и информация:
Отдел НИДД
тел.: 052/830813

20 фев 2020Подобни