Икономически университет – Варна

100 години финансова наука в Икономически университет - Варна

Kатедра „Финанси“

организира честване на

100 години финансова наука в Икономически университет – Варна

14 октомври 2022 г., 10:00 ч., зала 1 

Годишнината ще бъде отбелязана с:

• Представяне на ключовите моменти от стогодишната история на финансовата наука в Икономически университет – Варна;

• Връчване на академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“ за високи постижения в областта на финансовата наука на проф. д.ик.н. Николай Неновски и негова публична лекция;

• Дискусия на тема „Кризисни рефлексии върху финансовия сектор“, в която ще участват водещи специалисти във финансовата сфера: проф. д.ик.н. Николай Неновски (член на Управителния съвет на Българската народна банка и директор на Научноизследователския център за парични и икономически изследвания на УНСС), доц. д-р Маню Моравенов (член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българска фондова борса и преподавател във ВУЗФ), д-р Яна Пальова (консултант в Международния валутен фонд), г-н Николай Василев (управляващ партньор на „Експат Капитал“, бивш вицепремиер и министър) и др.

01 юли 2022Подобни