Икономически университет – Варна

проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 313в: 15:00-17:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 313в: 09:15-10:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa, 08:15-09:15

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 56: 15:00-

15 апр 2024, кабинет 56: 15:00-

Интернет технологии
Уеб технологии
Оптимизация за търсещи машини
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Магистърски семинар 5 18 Н-201 08.05.2024 13:00 - 15:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Магистърски семинар 6 46 Н-201 08.05.2024 13:00 - 15:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Магистърски семинар 6 60 Н-201 08.05.2024 13:00 - 15:00
Реклама и медийни комуникации Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 36 тест център онлайн 10.05.2024 09:00 - 10:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 37 тест център онлайн 10.05.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии Оптимизация за търсещи машини 4 39 1-56 17.05.2024 12:00 - 13:00
Дигитални медии и ПР Интернет технологии 2 9 1-56 04.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Интернет технологии 2 10 1-56 04.06.2024 16:00 - 17:00
Маркетинг Интернет технологии 2 11 1-56 04.06.2024 16:00 - 17:00
Маркетинг Интернет технологии 2 12 1-56 04.06.2024 16:00 - 17:00
Индустриален бизнес и предприемачество Интернет технологии 2 14 1-56 04.06.2024 14:00 - 15:00
Логистика Интернет технологии 2 15 1-56 04.06.2024 14:00 - 15:00
Аграрен бизнес Интернет технологии 2 4 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Стокознание и митническа дейност Интернет технологии 2 16 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Стокознание и митническа дейност Интернет технологии 2 17 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и одит Интернет технологии 2 18 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и одит Интернет технологии 2 19 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Интернет технологии 2 20 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Интернет технологии 2 21 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Финанси Интернет технологии 2 22 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Финанси Интернет технологии 2 23 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Социална сигурност и застраховане Интернет технологии 2 24 1-56 05.06.2024 09:00 - 10:00
Туризъм Интернет технологии 2 30 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Интернет технологии 2 31 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Интернет технологии 2 32 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Интернет технологии 2 45 1-56 05.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Интернет технологии 2 1 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Интернет технологии 2 2 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Съдебна администрация Интернет технологии 2 3 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Бизнес икономика Интернет технологии 2 5 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Недвижими имоти и инвестиции Интернет технологии 2 6 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Интернет технологии 2 7 1-56 06.06.2024 11:00 - 12:00
Дигитални технологии в бизнеса Интернет технологии 2 8 1-56 06.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Интернет технологии 2 28 1-56 06.06.2024 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Интернет технологии 2 29 1-56 06.06.2024 09:00 - 10:00
Туризъм Интернет технологии 2 33 1-56 06.06.2024 09:00 - 10:00
Дигитални технологии в бизнеса Уеб технологии 3 8 1-58 14.06.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Уеб технологии 5 46 1-55 19.06.2024 15:00 - 16:00
Мобилни и уеб технологии - СПН Уеб технологии 5 62 1-55 19.06.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 14:00 1-58
28.06.2024 13:00 - 14:00 1-58
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 222., ISBN(печатно) 978-954-21-1169-6
Студия 2024
Business Management, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, 2024, 2, 22-42., ISSN(печатно) 0861-6604, ISSN(онлайн) 2534-8396 / DOI https://doi.org/10.58861/tae.bm.2024.2.02 / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 61-67., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Студия 2023
Folia Oeconomica Stetinensia : The Journal of University of Szczecin, Szczecin : Sciendo, 23, 2023, 2, 402-426., ISSN(печатно) 1730-4237, ISSN(онлайн) 1898-0198 / DOI https://doi.org/10.2478/foli-2023-0038 / Scopus / Линк
Статия 2023
Businesses. Special Issue. Innovative Practices in E-Commerce and E-Management, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 3, 2023, 1, 220-230., ISSN(онлайн) 2673-7116 / DOI https://doi.org/10.3390/businesses3010015 / Линк
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 48-53., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer Publ., 1, 2022, 216-231. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(онлайн) 18650929, ISBN(онлайн) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_17 / Scopus
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, , 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISSN(онлайн) 2197-6511, ISBN(печатно) 978-3-030-65721-5, ISBN(онлайн) 978-3-030-65722-2 / DOI 10.1007/978-3-030-65722-2_27 / Scopus
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 6-19., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Преглед на всички публикации