Икономически университет – Варна

проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 313в: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 11:00 H-209 Л Информатика 40
13:30 16:00 128 Л Въведение в информатиката 34, 35, 36, 37
Сряда
13:30 16:00 301 Л Уеб технологии 34, 35, 36, 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информационен мениджмънт в бизнеса Магистърски семинар 5 18 Н-206 05.05.2023 14:00 - 15:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Магистърски семинар 5 19 Н-206 05.05.2023 14:00 - 15:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Магистърски семинар 6 67 Н-206 05.05.2023 14:00 - 15:00
Реклама и медийни комуникации Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 34 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 35 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 6 65 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Businesses. Special Issue. Innovative Practices in E-Commerce and E-Management, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 3, 2023, 1, 220-230., ISSN(онлайн) 2673-7116 / DOI https://doi.org/10.3390/businesses3010015 / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 61-67., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 48-53., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer Publ., 1, 2022, 216-231. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(онлайн) 18650929, ISBN(онлайн) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_17 / Scopus
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 154 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 77)., ISBN(печатно) 978-954-21-1082-8
Статия 2021
Human Resources & Technologies = HR & Technologies, Varna : Creative Space Association, 2021, 2, 3-14., ISSN(онлайн) 2738-87191 / Линк
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, , 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISSN(онлайн) 2197-6511, ISBN(печатно) 978-3-030-65721-5, ISBN(онлайн) 978-3-030-65722-2 / DOI 10.1007/978-3-030-65722-2_27 / Scopus
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 6-19., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Преглед на всички публикации