Икономически университет – Варна

проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

проф. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 313в: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

20 окт 2022, кабинет 314А: 09:15-

10 ное 2022, кабинет 314А: 09:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, ИМБ (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СА (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СО (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 128 Л Интернет технологии 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Вторник
13:30 15:00 303 Л Уеб технологии 42
Четвъртък
10:15 13:00 H-206 Л Уеб технологии 9
2023-02-09 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-Н210 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 34, 35, 65
2023-02-10 (Петък)
15:15 18:00 Е-Н210 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 34, 35, 65
2023-02-13 (Понеделник)
08:08 11:08 H-202 Л Магистърски семинар 18, 19, 67
2023-02-15 (Сряда)
09:00 11:46 H-202 Л Магистърски семинар 18, 19, 67
Вид Година Публикация
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer Publ., 1, 2022, 216-231. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(онлайн) 18650929, ISBN(онлайн) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_17 / Scopus
Доклад 2021
CompSysTech '21: International Conference on Computer Systems and Technologies '21, June 18 - 19, 2021, Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2021, 93-98., ISBN(онлайн) 978-145038982-2 / DOI 10.1145/3472410.3472433 / Scopus
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, , 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISSN(онлайн) 2197-6511, ISBN(печатно) 978-3-030-65721-5, ISBN(онлайн) 978-3-030-65722-2 / DOI 10.1007/978-3-030-65722-2_27 / Scopus
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 154 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 77)., ISBN(печатно) 978-954-21-1082-8
Статия 2021
Human Resources & Technologies = HR & Technologies, Varna : Creative Space Association, 2021, 2, 3-14., ISSN(онлайн) 2738-87191 / Линк
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 6-19., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284., ISBN(онлайн) 978-145037768-3 / DOI 10.1145/3407982.3408006 / Scopus
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8)., ISBN(онлайн) 978-619-210-049-0 / Линк
Преглед на всички публикации