Икономически университет – Варна

доц. д-р Снежана Сълова

доц. д-р Снежана Сълова

313в

ssulova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/rvy-irvu-zki: 12:00-13:00

Сряда, кабинет https://meet.google.com/rvy-irvu-zki: 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

17 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/rvy-irvu-zki: 08:00-

01 дек 2020, кабинет https://meet.google.com/rvy-irvu-zki: 08:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, ИНФ. (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Въведение в информатиката Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Е-търговия Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Програмиране с JavaScript Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 305 Л Програмиране с JavaScript 29, 63
Вторник
10:15 13:00 H-207 Л Електронен бизнес 20, 21, 58
13:30 16:00 316 Л Уеб технологии 23, 24, 25, 50
Сряда
07:30 10:00 H-206 Л Бизнес анализи и извличане на знания 1 20, 21, 58
13:30 16:00 128 Л Въведение в информатиката 36, 37, 38, 39
17:15 19:00 128 Л Дипломантски семинар 12, 13, 41, 42, 43
Четвъртък
16:15 19:00 H-209 Л Електронен бизнес 1 20, 21, 58
Петък
07:30 10:00 H-203 Л Уеб технологии 63
13:30 16:00 H-207 Л Бизнес анализи и извличане на знания 20, 21, 58
2020-10-22 (Четвъртък)
15:15 16:00 H-202 Л Е-търговия 64
16:15 17:00 H-209 Л Технологии в дигиталния маркетинг 20, 21
17:15 18:00 H-202 Л Уеб технологии 64
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 599 - 609.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 , Association for Computing Machinery, 2020, 78 – 85.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Статия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Publ. [Digital Library], 2019, 246 - 250.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 2.1, 25 - 32.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 135 - 144.
Преглед на всички публикации