Икономически университет – Варна

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова

доц. д-р Петя Данкова

228

dankova@ue-varna.bg

Автобиография

Human Relations (Erasmus+): Thursday 9:15 - 13:00, H-105

Консултации

Сряда, кабинет 228: 09:15-10:15

Четвъртък, кабинет 228: 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 228: 09:00-10:00

02 ное 2022, кабинет 228: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Корпоративна социална отговорност и бизнес етика Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 127В Л Управление на човешките ресурси 17, 19
13:30 15:00 H-209 Л Корпоративна социална отговорност и бизнес етика 26
15:15 17:00 H-209 У Корпоративна социална отговорност и бизнес етика 26
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 185., ISBN(печатно) 978-954-8235-15-0
Статия 2022
FACETS : A Multidisciplinary Open Access Science Journal, Ottawa, Canada : Canadian Science Publ. , 7, 2022, 1, January, 528-542., ISSN(печатно) 2371-1671, ISSN(онлайн) 2371-1671 / DOI 10.1139/facets-2021-0041 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 172-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 43-54., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-3 / Линк
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137-153., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Web of Science / Линк
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd, 32, 2015, 2, 152-159.
Статия 2015
System Research and Behavioral Science. Special Issue: Corporate Social Responsibility, Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd , 32, 2015, 2, 152-159., ISSN(печатно) 1092-7026, ISSN(онлайн) 1099-1743 / DOI https://doi.org/10.1002/sres.2254 / Scopus / Web of Science
Преглед на всички публикации