Икономически университет – Варна

доц. д-р Петя Данкова

Управление на човешките ресурси
Дипломантски семинар
Междукултурни аспекти в бизнеса
Основи на бизнеса
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Дипломантски семинар 4 26 Н-201 10.05.2024 09:00 - 11:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Междукултурни аспекти в бизнеса 6 38 Н-206 13.05.2024 09:00 - 11:00
Логистичен мениджмънт Устойчиво развитие и зелена логистика 5 27 eLearn 18.05.2024 12:00 - 14:00
Логистичен мениджмънт - СНУ Устойчиво развитие и зелена логистика 5 28 eLearn 18.05.2024 12:00 - 14:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Устойчиво развитие и зелена логистика 6 52 eLearn 18.05.2024 12:00 - 14:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Управление на човешките ресурси 3 25 1-302 10.06.2024 08:00 - 10:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Основи на бизнеса 2 25 1-56 19.06.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 15:00 Н-103
28.06.2024 13:00 - 15:00 Н-103
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 190-197., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Студия 2023
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 15, 2023, 22, 1-32., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI https://doi.org/10.3390/su152215948 / Web of Science / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 272., ISBN(печатно) 978-954-21-1111-5
Монография 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 130. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 23)., ISBN(онлайн) 978-619-210-071-1 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 153-161., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 185., ISBN(печатно) 978-954-8235-15-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 172-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, с. 393 - 407., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
FACETS : A Multidisciplinary Open Access Science Journal, Ottawa, Canada : Canadian Science Publ. , 7, 2022, 1, January, 528-542., ISSN(печатно) 2371-1671, ISSN(онлайн) 2371-1671 / DOI 10.1139/facets-2021-0041 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-3 / Линк
Преглед на всички публикации