Икономически университет – Варна

Студентски прояви

 

                                                               

Преглед на студентска научна дейност, специалности „Логистика“  и „Логистичен мениджмънт“ ще се проведе на 14.04.2022г. от 13:30ч. в зала 320 ( присъствено) и чрез видеовръзка: https://meet.google.com/ast-eecf-tba

Състав на жури:

  1. доц. д-р Силвия Благоева – председател
  2. х. доц. д-р Благо Благоев
  3. гл. ас. д-р Пламена Милушева

 

Преглед на студентска научна дейност, специалности  „Индустриален бизнес и предприемачество“  и „Корпоративен бизнес и управление“ ще се проведе на 21.04.2022г. от 10:00ч. ( присъствено) в зала Н-104.

Състав на жури:

  1. доц. д-р Илиан Минков - председател
  2. гл. ас. д-р Пламен Павлов
  3. гл. ас. д-р Моника Михайлова