Икономически университет – Варна

Дипломиране

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломна работа

Забележка: В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Резултати от проведената държавна изпитна сесия

 

 

 

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

  • Указания за разработване на дипломни работи
  • Заявление за разработване на дипломна работа
  • Срок за подаване на заявление за разработване на дипломна работа
  • Разпределение на научни ръководители -  специалност "Корпоративен бизнес и управление"
  • Разпределение на научни ръководители -  специалност "Логистичен мениджмънт"

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломна работа

Забележка: В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Резултати от проведената държавна изпитна сесия

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "бакалавър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/1910

Дипломантите получават тога за церемонията на 25.11.2022 г. между 11:30 и 13:00 ч. в методичния кабинет на катедра "Индустриален бизнес и логистика" (каб. Н-107). Моля, носете попълнена        декларация

Дипломантите връщат тогата веднага след промоцията до 15:30 часа.

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис. 

 

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item

 Дипломантите получават тога за церемонията на 02.12.2022 г. от 11:30ч.  до 12:30ч. в Методичен кабинет на катедра "Индустриален бизнес и логистика" (каб. Н-107) ИУ - Варна. Моля, носете попълнена        декларация

Дипломантите връщат тогата веднага след промоцията до 15:30 часа.

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.