Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Логистика
Индустриален бизнес и предприемачество
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)
ОКС "магистър"
Аутсорсинг и бизнес развитие
Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт