Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

доц. д-р Светлозар Стефанов

443

svetstefanov@ue-varna.bg

Автобиография

линк за провеждане на консултации
https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Сряда, кабинет 443: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/cft-uxrh-hof, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

31 окт 2023, кабинет Н-205: 07:30-09:00

05 дек 2023, кабинет Н-202: 07:30-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство * Курс 5, СК (Редовно обучение)
Счетоводство * Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Счетоводство * Курс 5, СК
Счетоводство * Курс 5, СК-СНУ
Счетоводство * Курс 6, СК-ДНДО
Финансов контрол Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансов контрол * Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансов контрол * Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Финансов контрол * Курс 5, СК-СНУ
Финансов контрол * Курс 6, СК-ДНДО
Теория на счетоводството * Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 5, ОТБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Теория на контрола * Курс 3, СО (Редовно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, СК
Магистърски семинар * Курс 5, СК-СНУ
Магистърски семинар * Курс 6, СК-ДНДО
Магистърски семинар * Курс 6, СК-СПН
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 15:00 316 Л Организация на счетоводството 18, 19
Петък
11:15 13:00 2-220 Л Финансов контрол 18, 19
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 253-259., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 152-159., ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 окт. 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 85-88., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 273-278., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 136-143.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-132., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Доклад 2021
Счетоводство и дигиталзация : Сборник с научни доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 87-92.
Преглед на всички публикации