Икономически университет – Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 202: 09:00-11:00

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, кабинет 202: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

27 окт 2022, кабинет 128: 11:15-13:00

24 ное 2022, кабинет 128: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СО (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, СК (Редовно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, СК (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-212 Л Данъчно облагане 1, 2
16:15 19:00 H-212 Л Данъчно облагане 1 1, 2
Вторник
10:15 13:00 H-212 Л Данъчно осигурителен процес 1
13:30 16:00 127Г Л Спецсеминар 22, 23, 24
Сряда
13:30 16:00 122 Л Финансов анализ 25, 26
Петък
07:30 10:00 220 Л Спецсеминар 22, 23, 24
2023-02-06 (Понеделник)
12:00 14:46 301 Л Данъчно облагане 11, 12, 49
2023-02-07 (Вторник)
08:08 11:46 301 Л Данъчно облагане 11, 12, 49
2023-02-08 (Сряда)
09:00 13:16 301 Л Данъчно облагане 11, 12, 49
2023-02-09 (Четвъртък)
12:00 14:46 301 Л Данъчно облагане 11, 12, 49
2023-02-10 (Петък)
12:00 14:46 301 Л Данъчно облагане 11, 12, 49
2023-02-13 (Понеделник)
09:00 11:46 305 Л Данъчно осигурителен процес 11
2023-02-14 (Вторник)
12:38 14:46 305 Л Данъчно осигурителен процес 11
2023-02-15 (Сряда)
09:00 11:46 305 Л Данъчно осигурителен процес 11
2023-02-16 (Четвъртък)
09:00 11:46 305 Л Данъчно осигурителен процес 11
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 години катедра Обща икономическа теория, Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 2022, стр. 261-267., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2021
Е-Списание -ИДЕС , https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/06-ib-2021-n-kostova, ИДЕС, Год. 15, 2021, Извънреден брой, 1-17., ISSN(онлайн) 1311-1183 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Преглед на всички публикации