Икономически университет – Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

202 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 202: 09:00-11:00

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, кабинет 202: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

15 апр 2022, кабинет : 10:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
15:15 17:00 220 Л Спецсеминар 1 22, 23, 24
Четвъртък
11:15 13:00 128 Л Финансов анализ 22, 23, 24
2022-09-26 (Понеделник)
13:30 16:00 Е-9 Л Финансов анализ 51
2022-09-30 (Петък)
10:15 13:00 Е-2-1 Л Финансов анализ 51
Вид Година Публикация
Статия 2021
Е-Списание -ИДЕС , https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/06-ib-2021-n-kostova, ИДЕС, Год. 15, 2021, Извънреден брой, 1-17., ISSN(онлайн) 1311-1183 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Студия 2017
Наръчник на икономиста, Плутон-1, 2017, 1, 42-76.
Статия 2016
сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия „Икономически науки“, 2016, 2, 5-14.
Доклад 2016
Mеждународна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост, Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция – ноември 2016, Унив. изд. "Наука и икономика", 2016, 90-100.
Преглед на всички публикации