Икономически университет – Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

112 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Сряда, кабинет 112: 16:00-17:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет H-208: 13:30-15:00

22 апр 2024, кабинет H-103: 13:30-15:00

Финансов анализ
Данъчно облагане
Данъчно осигурителен процес
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и финанси Финансов анализ 4 21 1-58 08.05.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Финансов анализ 4 22 1-55 08.05.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол Данъчно облагане 5 1 1-55 08.05.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол - СНУ Данъчно облагане 5 2 1-55 08.05.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол - СПН Данъчно облагане 6 64 1-55 08.05.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол Данъчно облагане 5 11 1-58 18.05.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - СНУ Данъчно облагане 5 12 1-58 18.05.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Данъчно облагане 6 43 1-58 18.05.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол - СПН Данъчно облагане 6 65 1-58 18.05.2024 09:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г. = The Law and the Business in the Contemporary Society : Conference Proceedings of the 6-th National Scientific Conference, 19 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 81-90., ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 35-46., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 93-105., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073
Монография 2023
София : ИК Труд и право, 2023, 548., ISBN(печатно) 978-954-608-310-4 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 261-266., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2021
Е-Списание -ИДЕС , https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/06-ib-2021-n-kostova, ИДЕС, Год. 15, 2021, Извънреден брой, 1-17., ISSN(онлайн) 1311-1183 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Преглед на всички публикации