Икономически университет – Варна

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

112 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/bjs-swpz-sam?authuser=1&hl=bg

n.kostova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Петък, кабинет 112: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Финансов анализ Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 18:00 122 Л Теория на счетоводството 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Сряда
16:15 18:00 2-132 У Спецсеминар 21
Четвъртък
09:15 11:00 232 Л Спецсеминар 1 21, 22
Петък
11:15 13:00 127Г Л Финансов анализ 19, 20
2023-09-19 (Вторник)
15:15 17:00 Е-5 Л Финансов анализ 45
2023-09-21 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-9 Л Финансов анализ 45
2023-09-25 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-7 Л Финансов анализ 45
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и контрол Данъчно облагане 5 1 1-58 05.05.2023 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол - СНУ Данъчно облагане 5 2 1-58 05.05.2023 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол Данъчно облагане 5 11 1-58 05.05.2023 09:00 - 10:00
Счетоводство и контрол - СНУ Данъчно облагане 5 12 1-58 05.05.2023 12:00 - 13:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Данъчно облагане 6 49 1-58 05.05.2023 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Финансов анализ 4 25 1-55 11.05.2023 09:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Финансов анализ 4 26 1-55 11.05.2023 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 35-46., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 93-105., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 261-266., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2021
Е-Списание -ИДЕС , https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/06-ib-2021-n-kostova, ИДЕС, Год. 15, 2021, Извънреден брой, 1-17., ISSN(онлайн) 1311-1183 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика , 2019, 49 - 61.
Учебник 2019
Варна : Бизнес практика Актив ООД , 2019, 347 с.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 187 - 197.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 119 - 130.
Преглед на всички публикации