Икономически университет – Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 436: 09:15-11:15

Консултации

Вторник, кабинет 436: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

19 окт 2022, кабинет ФС1,ФС2 1 - 221: 08:00-10:00

09 ное 2022, кабинет ФС1,ФС2 1- 221: 08:00-10:00

21 окт 2022, кабинет Одит 1-406: 09:15-11:15

25 ное 2022, кабинет Одит 1-406: 09:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Счетоводство Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Одит Курс 5, СК (Редовно обучение)
Одит Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Одит Курс 5, СК (Задочно обучение)
Одит Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Одит Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
07:30 10:00 2-318 Л Одит 1 1, 2
11:15 13:00 220 Л Финансово счетоводство - II част 19, 20
13:30 15:00 127В Л Финансово счетоводство - I част 20, 21
Петък
08:15 10:00 433 Л Счетоводство 34, 35, 36, 37
10:15 13:00 H-209 Л Одит 1, 2
2023-02-06 (Понеделник)
09:00 11:46 301 Л Одит 11, 12, 49
2023-02-08 (Сряда)
16:30 19:16 301 Л Одит 11, 12, 49
2023-02-09 (Четвъртък)
15:00 18:38 301 Л Одит 11, 12, 49
2023-02-10 (Петък)
08:08 11:46 301 Л Одит 11, 12, 49
2023-02-13 (Понеделник)
12:38 16:16 301 Л Одит 11, 12, 49
Вид Година Публикация
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [СХXIV], 2021, 7-75., ISSN(онлайн) 0861-8054, ISBN(печатно) 0861-8054 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, 181., ISBN(печатно) 978-954-21-0892-4
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Студия 2009
Годишник на ИУ - Варна, 81 , 2009, с. 243 - 285 .
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Преглед на всички публикации