Икономически университет – Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 436: 15:00-17:00

Консултации

Петък, кабинет 436: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

06 апр 2023, кабинет ФС1,ФС2 1 - 312: 09:00-11:00

16 мар 2023, кабинет ФС1,ФС2 1- 312: 09:00-11:00

06 мар 2023, кабинет Одит Н-212: 10:15-12:15

03 апр 2023, кабинет Одит Н-212: 10:15-12:15

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и контрол Одит 5 1 1-127В 13.05.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - СНУ Одит 5 2 1-127В 13.05.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Одит 6 49 1-127В 13.05.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол Одит 5 11 1-301 20.05.2023 13:00 - 15:00
Счетоводство и контрол - СНУ Одит 5 12 1-301 20.05.2023 13:00 - 15:00
Счетоводство и финанси Финансово счетоводство - I част 2 20 1-301 02.06.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Финансово счетоводство - I част 2 21 1-301 02.06.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - II част 3 19 1-127В 15.06.2023 08:00 - 10:00
Счетоводство и одит Финансово счетоводство - II част 3 20 1-127В 15.06.2023 10:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Счетоводство 2 34 1-434 16.06.2023 09:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Счетоводство 2 35 1-434 16.06.2023 11:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Счетоводство 2 36 1-434 16.06.2023 11:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии Счетоводство 2 37 1-434 16.06.2023 09:00 - 11:00
Вид Година Публикация
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [СХXIV], 2021, 7-75., ISSN(онлайн) 0861-8054, ISBN(печатно) 0861-8054 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, 181., ISBN(печатно) 978-954-21-0892-4
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Преглед на всички публикации