Икономически университет – Варна

"Жива библиотека" в Икономически университет – Варна

В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, библиотеката на Икономически университет – Варна, катедра „Правни науки“ и Административен съд – Варна за първи път организираха „Жива библиотека“.

Живата билиотека (The Human Library) много прилича на обикновена библиотека. Разликата е, че всички книги са хора, избрали да говорят за своя опит открито пред публика. Това е иновативен формат, който се налага във времето на дигиталните технологии, на онлайн контактите и цели да създаде диалог, да срещне на живо хора с история в своя път на професионалисти, учени и личности, да пречупи стереотипите, провокирайки разбиране и интерес.

За първи път живата библиотека е създадена като събитие в Дания и оттогава намира своите последователи в различни кътчета по света – там, където хората искат да „почетат“ заедно, да преминат установените граници, да научат нови неща в една неформална среща с вдъхновяващи личности. Житейският път се очертава не само от избора на професия и работа, а и от отношението на човека към заобикалящата го среда, и начина, по който се справя с трудностите.

Тази първа среща се организира съвместно с катедра „Правни науки“ и Административен съд – Варна в рамките на договор за сътрудничество и по повод 15-годишнината на административното правораздаване в България. Гости бяха съдия Гергана Стоянова и деловодител Божидарка Енчева, свързали своя професионален път със съдебната система и натрупали опит, който да споделят с „читателите“ – студенти, преподаватели, магистрати и всички, имащи желанието да почерпят вдъхновение.

Основната мисия на събитието е да мотивира младите хора да не спират да търсят и да се възползват от всяка възможност, която получават. А добрият пример е винаги заразителен. Личността се развива в зависимост от действията, решенията, отговорностите и бихме желали да насърчаваме младежите да бъдат винаги най-добрата версия на себе си.

„Живата библиотека“ беше разположена около къщичката за книги, поставена в двора на университета по проект от програма „Еразъм+“, където редица издания „домуват“ и пътуват към читателите на принципа „вземи, прочети, върни, размени, дари“. Всеки от чуждестранните студенти, когато идва за първи път в университета, оставя в къщичката издания на своя роден език.

На събитието беше припомнен и фактът, че Николай Лилиев – едно от знаковите имена в българската литература, е свързан с ИУ – Варна. Ярък представител на символизма в родната поезия, драматург на Народния театър, швейцарски възпитаник, работил последователно в големите библиотеки на Виена и Мюнхен върху подготовката на историческа библиография за българския стопански живот през вековете, Лилиев в периода 1932 – 34 г. е бил преподавател по френски език във Висшето търговско училище, чийто наследник е ИУ – Варна.

23 май 2022Подобни