Икономически университет – Варна

Висока оценка за Икономически университет – Варна по проект от програма "Еразъм+"

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) прие крайния отчет на Икономически университет – Варна по договор КА 103 (програма "Еразъм+") и оцени качеството на изпълнението на проектните дейности с 95 от максимум 100 точки.

ЦРЧР констатира, че висшето училище се придържа към правилата на програма "Еразъм+" в администрирането на мобилностите. Направено е заключение, че Икономически университет – Варна има много висок административен капацитет и това е предпоставка за успешно изпълнение на проекта, който е важен елемент от процеса на интернационализация на университетите и системата на висше образование. На свой ред интернационализацията, която е един от четирите стълба в стратегията за развитие на Икономически университет – Варна, води до бърз и ефективен трансфер на добри практики, развиване на капацитета, усвояване на нови умения и компетенции.

14 дек 2021Подобни