Икономически университет – Варна

Трима студенти от ИУ – Варна са отличени в топ 10 на Националната конференция „2022 – икономическите предизвикателства пред Европа“

Първа национална студентска конференция на тема: „2022 – икономическите предизвикателства пред Европа” се проведе на 9.05.2022 г. – Денят на Европа, в София. Събитието беше организирано от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и подкрепено от трите водещи университета в областта на икономическата наука в страната – УНСС, Икономически университет – Варна и СА „Д. Ценов“ – Свищов.

Трима студенти от Икономически университет – Варна бяха класирани в топ 10 на най-добрите разработки по зададената тема. Отличените са:

• Жак Семизов – втори курс, специалност ,,Счетоводство и одит”, с доклад на тема ,,Енергийната зависимост на ЕС и произтичащата от нея ценова криза в условията на военна и пандемична обстановка";

• Златомир Иванов – втори курс, специалност ,,Маркетинг”, и Гергана Манолева – трети курс, специалност ,,Дигитални медии и ПР”, с доклад на тема ,,Предизвикателствата пред дигитализацията на валутите в Европа".

Представители на ИУ – Варна в научното жури бяха: проф. д-р Евгени Станимиров – ректор, проф. д-р Надя Костова – зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите, доц. д-р Надежда Попова-Йосифова – катедра "Счетоводна отчетност".

В приветствието си към участниците в Националната студентска конференция проф. д-р Евгени Станимиров акцентира на предизвикателствата, с които се сблъскваме – пандемия, война, де/регулация на пазари, инфлация, енергийна криза, преосмисляне на фискални политики и др. Той апелира студентите да обръщат повече внимание на икономическия анализ, като осмислят реалността в контекста на зададения дневен ред, който може да бъде повлиян от медиите. Те нямат капацитета да определят какво и как да мислим, но могат да наложат върху какво да мислим. „Ето защо е важно да развиваме критичното си мислене и да знаем какъв е векторът за развитие (икономически, социален и т.н.). Трябва да подхождаме прагматично визионерски. Интересът към това събитие показва, че има надежда.“ – подчерта проф. Станимиров.

10 май 2022Подобни