Икономически университет – Варна

Студентска конференция по Макроикономика 2023

На 24 април 2023 г. (понеделник) от 10.00 ч. в зала 320 ще се проведе традиционната студентска научна конференция по Макроикономика. Темата на конференцията е „Предизвикателства и възможности пред националната икономика“.

Всеки студентит от ИУ – Варна I курс (самостоятелно или в екип до 2 души) може да участва в конференцията като подготви доклад, който отговаря на следните изисквания:

 1. Темата и съдържанието на доклада да се вписват в темата на конференцията и да имат макроикономическа насоченост.
 2. Всеки доклад (темата на доклада, съдържанието и т.н.) да бъде предварително съгласуван и одобрен от ръководител на упражнения или лектор, което се удостоверява с подпис на първа (заглавна) страница.
 3. Обемът на доклада трябва да бъде от 6 до 12 страници (съгласно правилата за оформление).
 4. Докладът трябва да съдържа и e-mail за обратна връзка с авторите.

Крайният срок за предаване на докладите е 18 април 2023 г. (вторник), като студентите трябва да изпратят готовите доклади на асистентите, които водят семинарни занятия на тяхната група. От всички предадени доклади жури ще подбере 10 - 12 студентски разработки, които ще бъдат представени на конференцията.

Състав на журито за научна сесия 2023 г.:

 • гл. ас. д-р Татяна Иванова – председател
 • доц. д-р Христо Мавров
 • доц. д-р Калоян Колев
 • доц. д-р Калин Господинов
 • гл. ас. д-р Вениамин Тодоров
 • гл. ас. д-р Силвия Господинова
 • гл. ас. д-р Александър Тодоров
 • гл. ас. д-р Свилена Михайлова
 • гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева

Критерии за оценяване на разработките:

 • актуалност на проблематиката;
 • способност да се обобщават разнообразни източници на информация;
 • умения в приложение на специфични изследователски методи;
 • иновативност и творчество на обобщения и анализи,
 • атрактивност на представянето.

Всички студенти, участвали с доклади в Студентската научна сесия, получават сертификати за участие, независимо от класирането.

Класираните студенти на първите три места ще получат грамоти за участие и парични награди от ИУ – Варна, а призовият доклад ще участва в Студентската научна конференция на ИУ – Варна през месец май 2023 г.

29 мар 2023Подобни