Икономически университет – Варна

Списък на допуснатите до участие в Националната университетска олимпиада, секция "Маркетинг"

1. Пламена Иванова Дончева - Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък - 50 т.
2. Натали Красимирова Кирова - ПГИ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол - 50 т.
3. Ивета Пламенова Костадинова - Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски" - 50 т.
4. Полина Петрова Стоянова - Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец”, град Суворово - 50 т.
5. Пламена Михайлова Топузова - ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък - 50 т.
6. Богдана Ангелова Паунова - Професионална гимназия по икономика, гр. Шумен - 50 т.
7.  Иванета Методиева Методиева - Професионална гимназия по икономика, гр. Шумен - 50 т.
8. Елена Красенова Колева - Търговска гимназия ,,Княз Симеон Търновски", Стара Загора - 50 т.

11 ное 2019Подобни