Икономически университет – Варна

Следване и университетски престой в Германия

На информационна среща със студенти, докторанти и преподаватели на 17.10.2019 г. Германската служба за академичен обмен (DAAD) чрез Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” представи в Икономически университет – Варна възможностите за университетски престой в Германия: стипендии за летни езикови курсове за студенти, едногодишни стипендии за бакалаври и магистри, научни програми за млади учени, изследователи и утвърдени преподаватели.

Присъстващите получиха изчерпателна информация и индивидуални консултации (на немски и английки език) от лектора на DAAD към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” Андреас Четковски  за следване и университетски престой в Германия, подобряване на знанията по немски език, реализиране на международен изследователски проект. Всичко това е възможно със стипендиите на DAAD чрез Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” .

18 окт 2019Подобни