Икономически университет – Варна

Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Индустриален бизнес/Предприемачество и Логистика"

Национална университетска олимпиада за ученици в секция „Индустриален бизнес/Предприемачество и Логистика“ се проведе в дистанционен формат на 25 ноември 2023 г.

Съгласно регламента, участниците разработиха есе на тема по избор, между:

  1. Дигитализация и високи технологии – предизвикателства пред бизнеса днес;
  2. Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения.

Разработките бяха оценени от научно жури и всички преминали през първия етап на олимпиадата, се включиха онлайн, за да представят презентация на своето есе.

След дискусии, поставени въпроси и коментари научното жури обяви финалното класиране и награждаване на участниците.

На призовите места са класирани:

  1. Никол Павлинова Димитрова – I място, 92 точки;
  2. Берна Айдън Касим – II място, 87 точки;
  3. Джем Ахмедов Неждетов – III място, 81 точки.

Заелите призови места в олимпиадата при записване в Икономически университет – Варна (обучение субсидирано от държавата) се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

Участниците в олимпиадата с постигнат резултат равен или по-голям от 50% от максималния брой точки могат да участват в КСП' 2024 като резултатът им се приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в Икономически университет – Варна по утвърдена скала, както следва:

  1. При резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00)
  2. При резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25)
  3. При резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50)
  4. При резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75)

Участниците получават дигитален сертификат с резултата от олимпиадата. Като задължително условие е да имат регистрация в системата за кандидатстудентски прием и да са попълнили данните си в меню "Олимпиади".

Резултатите от олимпиадата се обявяват съгласно регламентите по секции и в меню "Моите олимпиади", след вход в системата за кандидатстудентски прием, от където може да бъде изтеглен дигиталния сертификат и да бъде заявено издаването на хартиен такъв. В същата система, участниците ще могат да кандидатстват за прием в ИУ – Варна, като резултатът от олимпиадата ще се отрази автоматично при кандидатстване.

Катедра "Индустриален бизнес и логистика" благодари на участниците за активността, положения труд, усилия и им пожелава успех в сбъдването на мечтите!

27 ное 2023Подобни