Икономически университет – Варна

Проведе се традиционната Студентска научна конференция 2022

На 19 май 2022 г. в зала 1 при Икономически университет – Варна и онлайн се проведе традиционната Студентска научна конференция. Събитието е естествен завършек на проведения Преглед на студентската научна дейност и предоставя възможност на заелите призови места да представят своите първи научни разработки. Форумът трасира старта на бъдещите ни научни работници.

Приветствие към участниците поднесе проф. д-р Надя Костова, зам.-ректор по НИДРК към Университета, която подчерта радостта си от активността на участниците и потенциалния ефект от срещата на младостта и опита в научно-изследователската сфера. Проф. Костова обърна внимание на интересните и актуални теми на студентските разработки и изрази вълнението си, че младите хора успяват да навлязат детайлно в проблемни, актуални и интересни въпроси, и да ги погледнат с критичен поглед, присъщ на ентусиазма им.

Събитието премина при значителен интерес от страна на студентите, техните научни ръководители, преподаватели от Университета и Колежа по туризъм. Водещи на научния форум бяха доц. Д-р Недялко Вълканов, преподавател от катедра "Финанси" и екипа на отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“.

Форумът бе организиран в две секции, на които бяха представени 17 научни доклада, от 22-ма студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Научната проява бе белязана с широкообхватност и актуалност на дискутираните теми. Пред аудиторията бяха представени задълбочени изследвания в областта на криптовалутите, fintech услугите, данъчното облагане, финансовия анализ, иновативни туристически продукти, внедряването на автоматизирани и роботизирани системи, веригите на доставка, конкуренцията и сътрудничеството в бизнеса, алтернативни системи в земеделието, психологически проблеми като влиянието на стреса върху персонала и др.

Икономически университет – Варна се стреми да стимулира младите хора в страната да наблюдават и анализират явленията, случващи се около тях, като им предоставя възможности за изява на техните аналитични и изследователски умения. Класираните на първите места ще имат своята първа научна публикация. Всички участници в Прегледа на студентската научна дейност ще получат грамоти и предметни награди, а докладите, класирани на първо място във всяка секция ще бъдат публикувани в сборник в научно издателство „Наука и икономика“ – Варна. Със заповед на Ректора на ИУ – Варна бе разпоредено и допълнително финансово стимулиране на призьорите, като за първите три места от всяка секция са предвидени парични награди.

Форумът се организира от отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“ към Икономически университет – Варна по научен проект, целево финансиран от държавния бюджет. Ръководител на екипа и организационния комитет на конференцията бе доц. д-р Недялко Вълканов, катедра „Финанси“ към ИУ – Варна.

Надяваме се отличилите се студенти да задълбочат интереса си към научноизследователската работа и скоро ги очакваме като млади научни работници и докторанти към Икономически университет – Варна.

20 май 2022Подобни