Икономически университет – Варна

Проведе се шестата национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование" с основен анонс "Дигитализация и иновации в условията на активно взаимодействие между институциите"

За шести път се проведе националната кръгла маса "IT иновации във висшето образование" под надслов "Дигитализация и иновации в условията на активно взаимодействие между институциите" с организатор Центъра за излседване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ). 

Приветствие към кръглата маса отправиха Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна и Ректора на Икономически университет - Варна - проф. д-р Евгени Станимиров, който в словото си сподели 

Голяма част от идеите за иновации, разглеждани в конференции, публикации и дискусии не се комерсиализират или не се случват действително и представляват непосяти семена на хубави идеи ... Не е добре да вярваме сляпо в дигитализацията, в креативността, в иновациите … За сметка на това трябва да можем интелигентно да селектираме онези решения, които ще бъдат внедрени и ще получим значими ефекти от тях ... Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ-Варна, който е организатор на този формат, през годините се превърна в символ за иновации не само в университета, а и в образователната система на страната!

В кръглата маса взеха участие представители на над 30 университети в страната, МОН, МЕУ, НАЦИД, БАН, както и бизнес организации, създаващи решения в областта на образованието.

В условията на активно взаимодействие между институциите се дискутираха теми, касаещи дигитализацията във висшето образование. През първия ден от двудневния форум, университетите представиха своя напредък в дигитален аспект. Втората част от формата премина в практически дискусионен панел, по време на който се маркираха опорни точки за бъдещото дигитално развитие на висшите училища, които към дадения момент са нерешени и поставят пред изпитание дигиталната трансформация в университетите. В продължение на превърналата се в традиция практика на кръгла маса "IT иновации във висшето образование", резултатите от обсъжданията ще бъдат обобщени и адресирани до Министерство на образованието и науката.

Част от основните предложения включват (1) Определяне на нива на дигитализация в университетите, за постигане на по-ясно дефиниран и бърз напредък; (2) Сформиране на ИТ общество, състоящо се от ИТ специалисти от университетите, които са в състояние да направят иноваторските идеи реалност и да поддържат нивото на дигитализация в образователната институция. Това общество да работи по посока на генериране на нови идеи и решаване на предизвикателствата, които стоя пред дигитализацията. Сдружение, което да представлява ВУЗ-овете пред МОН и НАЦИД по въпроси, касаещи внедряване на нови ИТ решения; (3) Осигуряване на целево финансиране за привличане на ИТ специалисти в университетите, които да развиват дигитализацията.

С поставените въпроси в кръглата маса, университетите предлагат на МОН решения и инициират промени по пътя към непрекъснатата дигитализация, иновации и развитие. 

За поредна година форумът, организиран от ЦИПНИКТ, се наложи като едно добро място за обмен на опит, генерирани на идеи и намиране на съмишленици в процеса на повишаване на общото ниво на дигитализация на висшето образование в България.

07 окт 2022Подобни