Икономически университет – Варна

Проект SILC бе представен в 12-тият Черноморски туристически форум на тема "MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения" на 05 октомври 2019 г.

12-тият Черноморски туристически форум на тема: "MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения" се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна в периода 03 – 05 октомври 2019 г.

Събитието се организира от Варненската туристическа камара, със съдействието на Община Варна и Министерството на туризма. Във форума взеха участие представители на бизнеса, на общините, на академичната общност по Туризъм и всички, чиято дейност е насочена към развитие на събитийния туризъм. Представени бяха възможностите за развитие на  MICE туризъм в страната, както и  проблемите и тенденциите в тази област. 

В рамките на „Модул с дискусионна програма, включваща обсъждане на добри практики, актуални и текущи проблеми, наредби, проекто-закони и др.“, д-р Красимира Янчева, гл. ас. към катедра „Икономика и организация на туризма“ при Икономически университет – Варна и експерт в екипа за организация, и управление и изпълнение на проект  BSB – 570 SILC “SILC Road local culture” в който Икономически университет – Варна е партньор, заедно с проф. Стоян Маринов, преподавател към катедра „Икономика и управление на туризма при Икономически университет – Варна и ръководител на екипа за организация и управление изпълнение на проект  BSB – 570 SILC “SILC Road local culture”,

представиха възможностите за развитие на туризма в туристическа дестинация Варна в контекста на местното културно наследство с презентация на тема „Проектът SILC ROAD LOCAL CULTURE – възможности за дестинация Варна в Черноморския регион“.

09 окт 2019Подобни