Икономически университет – Варна

Проект "Гласът на младите изследователи" във Варна

Икономически университет – Варна ще бъде домакин на среща между млади учени, бизнеса и администрацията.

"Асоциация на младите учени" ви кани да се включите в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Проектните дейности ще се състоят на 27 май 2022 г. в гр. Варна, от 10:00 часа на адрес - Икономически университет – Варна, бул. "Княз Борис I" 77, Варна 9002, Зала 320, в основната сграда на ИУ – Варна.

Целевите групи на проекта са: млади изследователи на възраст между 15-29 години; представители на държавни институции; университети; СТЕМ училища; бизнеса; стартъп общността; гражданския сектор; научни организации и други заинтересовани страни.

Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях. В проектните дейности се предвиждат модули за изграждане на стимули, насърчаващи младите изследователи да продължат своето кариерно развитие в академичната сфера и възможностите за финансиране на техни проектни идеи. Ще бъдат разисквани полезни и успешни европейски модели/практики за сътрудничество между държавата, бизнеса, образованието и наука, както и трансфера на иновации и технологии от науката към бизнеса.

Чрез ролеви игри, предназначени за участниците, ще се предостави възможност да споделят своите виждания, предложения и идеи за подобряване на възможностите за „правене на наука“ в България.

Ако сте на възраст между 15-29 години и искате Вашият глас да бъде чут. Ако искате да сте субект, а не просто обект на политики, то това е Вашата платформа.

Попълнете дигиталната анкетна карта, която ще послужи за подбор на участниците в активностите по проекта.

Програма на събитието

Лекционен модул и работни ателиета. Дискусия със заинтересовани страни

Часове Активности Използвани методи

09:30 - 10:00

Регистрация на участници

 

10:00 - 10:10

Въведение към проекта и представяне на „Асоциация на младите учени“

Устно представяне/ презентиране

10:10 - 11:00

Лекционен модул по „Гражданско  образование“
Дискусионни теми: Трансфер на иновации и добри европейски практики; Финансиране на идеи, проекти по национални и европейски механизми; Кариерно развитие в академичната сфера; Регионални и местни механизми за финансиране на научно-изследователски и иновативни проекти; Модели на сътрудничество на национално и европейско равнище: образование – бизнес – млади учени

Устно представяне

11:00 - 11:15

Интерактивна игра

 

11:15 - 12:00

Презентационен модул от „Посланиците на добрия пример“ на Асоциация на младите учени.
Въпроси и отговори.

Презентации от страна на ръководители и участници на реализирани научно-изследователски и приложни проекти.

12:00 - 13:30

Обедна почивка

 

13:30 - 14:30

„Работни ателиета по Гражданско образование“ - Работа в екип за анализиране на предизвикателства в образователната система в България, свързани с развитието на научните изследвания, създаването на иновации и трансфера им в реалния бизнес.

Участниците ще бъдат разпределени на групи от по 5-6 човека. Чрез симулации и диалог ще разработят, дебатират и защитят своите предложения.

14:30 - 14:45

Минутки за релакс

 

14:45 – 15:30

Представяне на работата по групи и дискутиране на идеи.

Дискусия, дебат, презентации.

След 15:30

Закриване

 

25 май 2022Подобни