Икономически университет – Варна

Огромен успех за ИУ – Варна в класирането по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани" на Програма "Еразъм+" за страни извън ЕС и ЕИО

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) на 04.06.2020 г. публикува резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани" на Програма "Еразъм+", сектор "Висше образование", КД107 – Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни и партньорски страни. Икономически университет – Варна отбелязва най-големия си успех по тази ключова дейност досега с 8 одобрени държави и общ бюджет от €203 000 по поканата за 2020 г. (спрямо €103 775 по поканата от 2019 г.)

ИУ – Варна получи най-висок резултат (92 точки) сред всички кандидатствали за Руската федерация и е на първо място за Централна Азия (Казахстан) с 86.5 точки. Важно е да отчетем, че това е факт благодарение на положените от всички наши колеги солидните усилия да създават и поддържат партньорства за съвместна образователна и научноизследователска дейност с висши училища от страни извън ЕС. Припомняме, че ИУ – Варна партнира активно с един от най-престижните университети в Русия – Руският икономически университет "Плеханов", който заема трето място в света по критерия "качествено образование" за 2020 г. (https://bit.ly/2MviUxp) в глобалния рейтинг Times Higher Education Ranking. ИУ – Варна предлага програма за двойни диплома "International Business" в бакалавърска степен с Университета "Плеханов" и работи по съвместен проект за устойчиво развитие с екип от колеги от същото висше училище.

Другите държави, за които ИУ – Варна получи финансиране, са: Нигерия, Индия, Украйна, Армения, Албания и Черна гора. Благодарим на всички колеги за труда и резултатите им. Пожелаваме успех на всички студенти, преподаватели и служители, които ще участват в мобилности и съвместни проекти с висши училища от осемте държави.

10 юни 2020Подобни