Икономически университет – Варна

Обучение за преподаватели "Изследвания в научни електронни ресурси"

ОБУЧЕНИЕ
за преподаватели

на тема "Изследвания в научни електронни ресурси"

лектор Е. Маринова

24 октомври (четвъртък) 2019 г., 10:00 часа, зала 322

Обучителни теми:

  • Изследвания в електронните ресурси на Библиотеката;
  • Справки за включени публикации и цитирания в световните системи за индексиране;
  • Профили и персонализация;
  • ORCID;
  • Цитиране с платформата Mendeley.

Информационно-библиографски отдел
тел. 0882 164 646
Университетска библиотека
Икономически университет - Варна

17 окт 2019Подобни