Икономически университет – Варна

Новоприета студентка в ИУ – Варна получи дарение лаптоп

Икономически университет – Варна продължава да развива политиката си на социално отговорна и предприемачески ориентирана институция. Благодарение на доброто сътрудничество с бизнеса отново наша студентка получи дарение от "Ардес" ЕООД.

Виктория Иванова – студентка в първи курс, специалност "Аграрен бизнес", вече притежава нов лаптоп, който ще й помогне в процеса на обучение. Той й беше връчен от инж. Марин Петров ("Ардес" ЕООД) на среща с ректора проф. д-р Евгени Станимиров и зам.-ректора по учебна дейност и акредитация доц. д-р Силвия Благоева.

Академичното ръководство изказва сърдечна благодарност към Димитър Димитров – собственик на "Ардес" ЕООД, за благородния жест и доброто сътрудничество. Наскоро ИУ – Варна осигури уеб камери на свои студенти. Те бяха дарения от фирми – партньори на висшето училище, сред които е и "Ардес" ЕООД.

23 юли 2020Подобни