Икономически университет – Варна

Нови "Еразъм+" партньори за Икономически университет - Варна

Процесите на интернационализация и разширяване на сътрудничеството на Икономически университет – Варна с чуждестранни партньори, реализирани от отдел „Международно сътрудничество“, се развиват все по-успешно. Пример за това са сключените само в рамките на една седмица 6 нови междуинституционални споразумения за сътрудничество по програма „Еразъм +“ с университети от Гърция, Полша, Чехия, Латвия и Северна Македония. Очаква се до края на годината партньори на ИУ – Варна да станат още няколко висши училища от Албания, Гърция, Малта, Испания и др. Чрез разширяване на сътрудничеството си с други университети Икономически университет – Варна предоставя на своите студенти, преподаватели и служители възможността да се обучават и преподават във все повече висши учебни институции в цяла Европа.

26 ное 2019Подобни