Икономически университет – Варна

Нова покана към академичния състав за участие в разработка на проектни предложения по програма "Еразъм+"

Европейската комисия отвори нова покана за кандидатстване по програма "Еразъм+":

Partnerships for Innovation - Alliances (ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO)

  • Програма: Erasmus+ Programme (ERASMUS)
  • Тип действие: ERASMUS-LS ERASMUS Lump Sum Grants
  • Идентификатор: ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP
  • Краен срок за кандидатстване: 03.05.2023 г.
  • Продължителност на проектите: 24 или 36 месеца
  • Цел: насърчаване на иновациите във висшето образование, професионалното образование и обучение, предприятията и общата социално-икономическа среда. Това включва справяне с обществени и икономически предизвикателства като изменението на климата, демографските промени, цифровизацията, появата на нови революционни технологии като изкуствения интелект и бързите промени в заетостта посредством социални иновации и устойчивост на общността, както и иновации на пазара на труда.

За повече информация можете да се обръщате към експертите в сектор "Управление на проекти".

24 апр 2023Подобни