Икономически университет – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици 2019 в ИУ – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици се проведе в Икономически университет – Варна на 16.11.2019 г. Над 450 средношколци от цялата страна участваха в 15-те секции. Тази година университетът предложи разнообразие от тематични области, в които бъдещите кандидат-студенти можеха да се изявят: "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж", „Градове на бъдещето“, „Икономика“, „Маркетинг“, „Програмиране“, „Уеб дизайн“, „Microsoft Excel“, „Правни, управленски и социални науки“, „Търговията в 21 век – настояще и бъдеще“, „Финанси“, „БЕЛ и чужди езици“, „Френски език“, „Руски език“, „Немски език“, „Английски език“. Участието в олимпиадата  им дава възможност за включване в ранен прием и избор на специалност. Това е уникален начин да достигнат по-бързо до желаното от тях образование в Икономически университет – Варна. Резултатите се признават за оценка при участие в кандидатстудентския прием в ОКС „бакалавър“. Заелите призови места в състезанието при записване в ИУ – Варна (редовна форма на обучение) се освобождават от заплащането на две семестриални такси за класираните на първо място,  една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

Според обобщените данни за кандидатстудентския прием в ИУ – Варна за учебната 2019/2020 г. броят на кандидат-студентите се запазва приблизително същият спрямо предходната година. Процентното изпълнение на приема в държавна поръчка общо за университета е 124% спрямо планираното, като плановият прием е преизпълнен по всички професионални направления: „Икономика“ (128%), „Администрация и управление“ (153%), „Туризъм“ (108%) и „Информатика и компютърни науки“ (105%).

Продължава тенденцията за увеличаване дела на студентите, приети с национални олимпиади (вкл. организирани от ИУ – Варна) – те са 11,69% от всички приети.

При всички форми на конкурсен изпит средният успех на кандидатите е по-висок спрямо предходната година.

Най-желаните специалности са:

  • Образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ (Колеж по туризъм) – „Мениджмънт на хотели и ресторанти“.
  • ОКС „бакалавър“ –„Туризъм“, „Финанси“, „Счетоводство и одит“, „Счетоводство и финанси“, „Маркетинг“, „Дигитални медии и ПР“.
  • ОКС „магистър“ – „Маркетинг и бранд мениджмънт“ (РО), „Счетоводство и контрол“ (ЗО), „Международен туристически бизнес“ (РО), „Мобилни и уеб технологии“ (РО), „Корпоративен бизнес и управление“ (ДО).

По програма "Еразъм+" за първия семестър на 2019 – 2020 г. са привлечени над 30 студенти от Испания, Италия, Чехия, Азърбайджан, Германия, Полша, Португалия, Словения, Румъния, Франция и др. Общият брой на чуждестранните студенти, които се обучават в ИУ – Варна на годишна база, бележи ръст спрямо 2018/19 г. и надхвърля 360.

18 ное 2019Подобни