Икономически университет – Варна

Национална научна конференция "Правото и бизнесът в съвременното общество"

Академичния състав на катедра „Правни науки”
има удоволствието да ви покани да участвате в

Национална научна конференция

на тема "Правото и бизнесът в съвременното общество"

19 октомври 2023 г., 09:30 часа, Зала 1 и онлайн: meet.google.com/kme-raro-xnn

Настоящата конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на практици и учени от различни сфери на правото и икономиката, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи варианти, които да съдействат за решаване на правните предизвикателствата пред съвременното общество.

Тематични направления:
  • Развитие на частното право за усъвършенстване на бизнеса
  • Развитие на публичното право за усъвършенстване на бизнеса
  • Влияние на дигитализацията върху обществените отношения
По-важни срокове:
  • До 30 септември 2023 г. – изпращане на заявка за участие чрез:
  • До 5 октомври 2023 г. – потвърждаване на заявката
  • До 9 октомври 2023 г.  – изпращане на окончателен доклад /становище, изказване/
  • До 16 октомври 2023 г. – потвърждение за приемане на доклада /становище, изказване/
  • На 19 октомври  2023 г. – регистрация на участниците
Такса за участие:

60 лв. – за един доклад (самостоятелен или в съавторство)
Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
Основание: такса участие конференция „Правни науки“

Одобрените доклади ще бъдат публикувани в периодичното издание “Правото и бизнесът в съвременното общество” с ISSN 2603-5073, което е вписано в Националния референтен списък на НАЦИД. След отпечатване на сборника ще се предприемат стъпки за неговото индексиране.

Повече информация, включително за изискванията към докладите може да намерите на следния линк: http://conference.ue-varna.bg/pravni-nauki/bg/

14 сеп 2023Подобни