Икономически университет – Варна

Национална научна конференция "Медиацията в различните обществени сфери"

Национална научна конференция на тема „Медиацията в различните обществени сфери“ се проведе за поредна година в Икономически университет – Варна на 11 май 2022 г. Организатори на този престижен научен форум са Университетският център по медиация при Икономически университет – Варна, Институт „Итера“ и Камарата на медиаторите в България.

Събитието беше открито от доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на Университетския център по медиация, и Лиляна Савова – председател на Камарата на медиаторите в България и Институт „Итера“. Приветствия бяха отправени от доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация на Икономически университет – Варна, Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна и Десислава Жекова – зам.-председател на Районен съд – Варна.

Пленарни доклади изнесоха проф. д-р Таня Йосифова, Юридически факултет на УНСС: „Медиацията в он-лайн търговията“, доц. д-р Галина Йолова, катедра „Правни науки“ Икономически университет – Варна,: „За болничния омбудсан в светлината на медиационните практики за управление на конфликти и разрешаване на спорове“.

В духа на ползотворното сътрудничество събитието събра под един покрив представители на държавната и местната власт, на съдебните институции, адвокатските колегии, университетската общност, основното и средното образование, неправителствени организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др. В научния форум участваха: Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна; Десислава Жекова – зам.-председател на Районен съд – Варна; председателите на Районен съд – София, Александър Ангелов, на Районен съд – Перник, Михаил Алексов, на Районен съд – Пазарджик, Веселка Златева; Александър Ангелов – председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд и адв. Свилена Димитрова – медиатор от София.

Организаторите благодарят за проявения интерес на всички участници, които допринесоха за осъществяване на основната цел на събитието да се превърне в поле за добри идеи, научни дебати и обмяна на практически опит в областта на медиацията!

12 май 2022Подобни