Икономически университет – Варна

Национална конференция "Медиацията в различните обществени сфери" в ИУ – Варна

Национална научна конференция на тема „Медиацията в различните обществени сфери“ се проведе на 11 май 2021 г. в Икономически университет – Варна.

Събитието беше открито от организаторите проф. д-р Енгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна, доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на Университетски център по медиация, съдия Марин Маринов –  председател на Окръжен съд – Варна, и Лиляна Савова – учредител и председател на Камарата на медиаторите в България и председател на Институт „Итера“.

В залата и онлайн присъстваха над 80 представители на съдебната власт, държавната и местна власт, адвокатски колегии, образователни институции, неправителствени и бизнес организации, медиатори и гости.

Сред официалните гости бяха Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна, Елена Янакиева – председател на Административен съд – Варна, Магдалена Давидова – председател на Районен съд – Варна, Веселка Златева – председател на Районен съд – Пазарджик, Михаил Алексов – председател на Районен съд – Перник, Калин Баталски – председател на Окръжен съд – Перник, Свилена Димитрова от Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд, Явор Джамалов – зам.-председател на Районен съд – Перник, Даниела Александрова – зам.-председател на Софийски районен съд и др.

Доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на Университетския център по медиация, приветства гостите и отбеляза задоволството си от мащабността на събитието.

Лиляна Савова се включи в откриването на форума, като представи идеята за прерастването му от кръгла маса в научен форум, събиращ представители на научните среди и медиатори практици.

Приветствия бяха отправени от проф. д-р Евгени Станимиров, който отбеляза, че медиацията е за интелигентни хора, а „днес дори най-толерантните с изграден имунитет срещу нетолерантност страдат от появата на нови агресивни щамове. Спецификите на медиацията като процес й отреждат роля не на ваксина, а на ефективно лекарство срещу разпространение на споменатите щамове“ и провокира участниците с въпроса: „Как би могла да се представи медиацията по интересен и ненатрапчив начин?“. Той посочи и възможни отговори: „лекарство срещу агресивните щамове на недоверие между страните“, или „стимул за проява на интелект и адаптация на участниците в процеса“, или „като средство за излизане от когнитивния капан „Аз съм безпогрешен!“.

В приветственото си слово съдия Ванухи Аракелян определи събитието като „впечатляващо по своите мащаби“ и „най-забележителното в академичния календар на страната“.

Съдия Марин Маринов сподели какво е  постигнато през последните години по отношение на медиацията в съдебната власт, кои са текущите предизвикателства и каква е визията за развитието на този алтернативен способ в съдилищата през следващите години.

С изказване на тема „Медиацията в България: повече решения в подкрепа на правата на човека“ се включи доц. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, а доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, предостави своето изследване на тема: „Приложение на медиацията в производството по дискриминация“.

Според доц. д-р Диана Ковачева „трябва да има национална стратегия за медиацията“, тя да е задължителна и да може да облекчи натовареността на съдебната система. Трябва да се обърне внимание и на качественото и ефективно обучение на медиаторите и тук е важна ролята на университетите.

Доклади представиха проф. д-р Дарина Зиновиева от Института за държавата и правото при БАН: „Медиация и медиатори в здравеопазването – практически въпроси“ и доц. д-р Надежда Йонкова – зам.-директор на Институт за държавата и правото при БАН: „Медиация и изкуствен интелект“.

В дискусиите в четирите панела: медиацията в съдебната система, в публичния сектор, в образованието и в здравеопазването взеха участие медиатори, магистрати, представители на академичната общност, адвокати и студенти. На форума бяха поставени множество актуални въпроси, практически проблеми и добри практики.

Съчетаването на теоретични и практически аспекти показа една добра колаборация, която да допринесе за навлизането на медиацията във все повече обществени сфери и разширяването на нейното приложение не само като извънсъдебен метод за разрешаване на конфликти, но и като нова култура на общуване и метод за управление и обучителна дисциплина.

11 май 2021Подобни