Икономически университет – Варна

Награждаване на участници в конкурс за есе на тема "Медиацията в моите представи"

Университетски център по медиация при ИУ – Варна
Институт "Итера"
Камара на медиаторите в България
Окръжен съд – Варна

Ви канят на

Официална церемония по връчване на награди
на студенти и ученици от конкурс за есе "Медиацията в моите представи"

20 май (петък) 2022 г., 10:00 ч., параден вход на Икономически университет – Варна

13 май 2022Подобни