Икономически университет – Варна

Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси"

Международна научно-практическа конференция
"Управление на човешките ресурси"

06 октомври 2023 г.
10:00 ч. в Coworking Space и 13:30 ч. в Зала 1 на Икономически университет – Варна

С голямо удоволствие Ви каним да вземете участие в петото издание на международната научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси", организирана от Икономически университет - Варна. Очаквана аудитория на форума са представители на водещи научни организации и университети в страната и чужбина, бизнеса, публичната администрация и НПО.

В изцяло новия формат на пленарната сесия на конференцията, ориентиран към бизнеса и академичната аудитория, участие ще вземат лектори с експертиза в областта на човешките ресурси, икономиката и информационните технологии.

В конференцията може да участвате (присъствено или дистанционно) с научен доклад, становище, фирмена презентация или като гост в дискусиите. В зависимост от това ще бъде предоставена възможност за различни формати на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.

Традиционно представителите на академичните среди ще имат възможност да представят научните си изследвания, които ще бъдат публикувани в сборник с доклади от конференцията и научно списание в областта на мениджмънта на човешките ресурси и съвременните тенденции в информационните технологии.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

  • Управление на човешките ресурси в дигиталната ера
  • Предизвикателства пред организация на работа в условията на криза
  • Иновативни подходи при управлението на хора

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 06.09.2023 г.- изпращане на заявка за участие чрез формата за заявка в уеб сайта
  • 20.09.2023 г. - изпращане на окончателен вариант на докладите чрез формата за заявка в уеб сайта
  • 30.09.2023 г. - заплащане на такса за участие

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, английски

Резюметата и пълните доклади се подават през платформата EasyChair: ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Подробности за конференцията са публикувани на официалния ѝ уеб сайт: КЪМ КОНФЕРЕНЦИЯТА

Гледайте на живо Live Streaming

 

Контакти:
Адрес:
Варна 9002, бул. “Княз Борис I” № 77
Телефони за връзка: 0882 164 591, 0882 164 707
Е-mail: hrm@ue-varna.bg

02 авг 2023Подобни