Икономически университет – Варна

"Месец на науката" - Варна'2023

Съюза на учените - Варна

XXVII-а ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
"Науката в служба на обществото – 2023"
секция "Икономически науки"

27 октомври 2023 г.

Програма

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”
гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 55, втора аудитория, ет.3
09:00 – 10:00 ч. – Регистрация
10:00 – 10:15 ч. – Откриване на научната конференция и
приветствия от официалните гости
10:15 – 10:30 ч. – Връчване на награди на Съюза на учените – Варна
Пленарни доклади:
10:30-11:30 ч. – „Съвременни тенденции в развитието на изкуствения интелект“, д-р Артур Кордон
11:30-12:30 ч. – „Поуки от осъществяването на първото плаване на българския кораб "Св. Св. Кирил и Методий" в Антарктическия регион“, капитан II ранг Николай Данаилов, командир на НИК "Св. Св. Кирил и Методий"

Заключителната конференция от Месеца на науката'2023, за секция „Икономически науки“ към Съюза на учените – Варна, ще се проведе от 13:30 ч. в зала 320 на Икономически университет – Варна.

Онлайн на адрес: https://meet.google.com/csk-jtqu-cba

13.00 - 13.30 ч. Регистрация на участниците
13.30 – 13.45 ч. Откриване на научната конференция и приветствия
13.45 – 15.00 ч. I панел:

Актуални проблеми, финансова стабилност и оптимизиране на процесите и услугите (доклади и дискусии)
Модератор: доц. д-р Георгина Луканова

15.00 – 15.30 ч. Кафе пауза
15.30 – 17.00 ч. II панел:

Представи за съседни страни, актуални икономически модели (доклади и дискусии)
Модератор: доц. д-р Янка Александрова

Заседания по секции
  • „Медицина и дентална медицина” - проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н.
  • „Икономически науки” - доц. д-р Събка Пашова
  • „Технически науки” - доц. д-р инж. Радостин Димитров
  • „Океанология” - доц. д-р Преслав Пеев
  • „Морски науки и технологии” - доц. д-р Желязко Николов
  • „Социални и правни науки” - ас. д-р Мария Петрова Петрова

*изданията на СУ-Варна са включени в Националния референтен списък на НАЦИД

09 окт 2023Подобни