Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет на Република България и Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет на Република България и Икономически университет – Варна беше сключен на 29 март 2024 г. Подписи под документа поставиха Зорница Русинова – председател на Икономически и социален съвет, и проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна. Партньорството между двете институции ще включва:

  • Подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в ИУ –Варна чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми и други инициативи от съвместен интерес.
  • Партньорство при осъществяване на проучвания и изследвания в областта на икономиката и управлението, необходими при подготовка на актове на Съвета.
  • Провеждане на съвместни прояви от общ интерес.

При подписването на меморандума присъстваха проф. д-р Андрияна Андреева – областен управител на Варненска област; доц. д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заместник-председател на SGI Europe – европейска организация на предприятията, предоставящи обществени услуги и услуги от общ интерес и член на Европейския икономически и социален комитет; доц. д-р Силвия Благоева – зам.-ректор по учебна дейност и осигуряване на качеството.

29 мар 2024Подобни