Икономически университет – Варна

Кръгла маса на тема "Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България"

Катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет - Варна, в качеството си на партньор по проект № КП-06-Н55/1 „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН, ви кани да вземете участие в кръгла маса на тема „Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България“.

Форумът ще се проведе на 31 май 2024 г. от 10:30 часа в зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

07 мар 2024Подобни