Икономически университет – Варна

Кръгла маса "Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения"

Катедра "Индустриален бизнес и логистика"
при Икономически университет – Варна
има удоволствието да Ви покани на

Кръгла маса
"Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения"

28 октомври 2022 г., Зала 1

Събитието се организира по повод 15 годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет – Варна.

Приемат се доклади в следните тематични направления:

  1. Предизвикателства пред развитието на логистичния сектор
  2. Съвременни изисквания към обучението на специалисти по логистика
  3. Управление на веригите на доставка в условията на криза
  4. Антикризисни политики и стратегии в логистиката
  5. Устойчиво развитие и зелена логистика

По-важни срокове:

31.07.2022 г. – краен срок за изпращане на заявка за участие
10.08.2022 г. – потвърждаване на заявката от страна на Организационния комитет
30.09.2022 г. – краен срок за изпращане на докладите
30.09.2022 г. – краен срок за плащане на такса за участие

Всички доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник, който ще бъде изпратен до всички участници след провеждането на кръглата маса. Сборникът с доклади ще бъде индексиран в базата от данни Research Papers in Economics (RePEc).
Работни езици: български, английски, руски

Партньори на събитието:

  • Икономически университет – Варна
  • катедра "Индустриален бизнес и логистика"
  • "Ойрошпед" АД

01 юли 2022Подобни