Икономически университет – Варна

Конкурс за есе на тема "Медиацията в моите представи"

Университетски център по медиация към ИУ – Варна
Камара на медиаторите в България
Институт "Итера"
Окръжен съд - Варна

организират

КОНКУРС ЗА ЕСЕ
на тема "Медиацията в моите представи"

Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора, студенти, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на ИУ – Варна и ученици от училищата на територията на гр. Варна да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал. Процесът на обучение в различни образователни нива провокира различни гледни точки и проекции на възприятия относно приложението на медиацията в различните обществени сфери. Тези различни гледни точки са и чудесен повод за споделяне, среща и провокиране на различен тип творческо мислене и подход. Ще очакваме с интерес есетата на ученици и студенти и възможността да споделим техния свят.

Регламент на конкурса за есе:

 1. Право на участие в конкурса имат ученици от училища на територията на гр. Варна и студенти в Икономически университет – Варна.
 2. Изисквания:
  • Формат - до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.
  • Придружаваща информация: • трите имена на автора; • личен телефон и e-mail за връзка.
  • Срок, форма и начин за предаване на творбите: до 30 април (включително) 2021 г. на e-mail: mediation.conf@gmail.com
  • Всеки автор може да участва с едно есе.
 3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
 4. Критерии за оценяване:
  • Изисквания:
   • тематична свързаност на есето;
   • последователност/логика на изложението;
   • структура: увод – изложение - заключение.
  • Език:
   • езиков речник и умение да бъде използван;
   • правопис и пунктуация.
 5. Оценяване:
  • Оценяването ще се осъществи от жури, включващо представители на институциите организатори на конкурса.
  • Есетата ще бъдат предоставени на журито без личните данни на авторите
 6. Отличените есета ще бъдат публикувани: в сайта на ИУ – Варна, на страницата Университетски център по медиация, в сайта на Институт "Итера" и в страниците на организаторите в социалните медии.

Награди:

 • Първо място - грамота и специална награда, осигурена от организаторите;
 • Второ място - грамота награда, осигурена от организаторите;
 • Трето място - грамота награда, осигурена от организаторите

Призовите места са по отделно за студенти и ученици.

Всички класирани в конкурса участници ще получат грамоти на официална церемония.

02 мар 2021Подобни