Икономически университет – Варна

ИУ – Варна затваря кръга на рециклиране на отпадъци

Икономически университет – Варна постави кошове за рециклиране на отпадъци на няколко места в сградата на университета.

Инициативата за затваряне на кръга на рециклиране на отпадъци е на Росалина Русева и Христина Георгиева, докторанти от ИУ – Варна.

Те представиха и защитиха своята „зелена“ идея „RE-THINK“ пред международно жури във Факултета по бизнес икономика и предприемачество в Белград, Сърбия, с което завоюваха първото място в конкурс за разработване на природосъобразен и устойчив проект „GO GREEN”.

Концепцията на проекта напълно съвпада с принципите и дейностите, заложени в Хартата за висше образование на програма „Еразъм+“, които да стимулират опазването на околната среда.

Целта на спечелилия проект е да се намали количеството отпадъци, което се изхвърля в кошовете за смесени отпадъци и се озовава на сметищата или в океана.

Закупуването и инсталирането на кошовете за разделно събиране на отпадъци беше финансирано по програма „Еразъм+“.

20 сеп 2022Подобни