Икономически университет – Варна

ИУ – Варна участва в инициативата „Европейски университети“

Икономически университет – Варна бе сред няколкото български висши училища, представени на втората по рода си среща от инициативата „Европейски университети“, проведена в Брюксел на 7 ноември 2019 г. Събитието бе организирано от Европейската комисия и в него дейно участие взеха зам.-ректорът по интернационализация доц. д-р Радан Мирянов и проф. д-р Веселина Димитрова от катедра „Международни икономически отношения“.

Министри, ректори и представители на редица европейски университети обсъждаха в рамките на форума нуждата от ново поколение алианси от европейски висши училища, подготовката на младите хора в подобен род консорциуми за професиите на бъдещето, както и възможностите институции като Икономически университет – Варна да бъдат включени в подобен род Европейски университетски мрежи. При серията от срещи преди, по време на форума, а и след неговото приключване бе декларирана готовността за сътрудничество и бъдещи съвместни стъпки с нашия университет от страна на редица институции и потенциални партньори от държави от Европейския съюз.

 

11 ное 2019Подобни