Икономически университет – Варна

ИУ – Варна разширява партньорската си мрежа

Договор за сътрудничество бе подписан между ректорите на Воронежкия  държавен университет (Русия) проф. д-р Дмитри Ендовитски и на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. На официалната среща присъстваха още доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по интернационализация, доц. д-р Владимир Жечев – институционален координатор по „Еразъм +“, Евгени Райчев – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“. Бяха обсъдени конкретни дейности и срокове за изпълнението им.

Новият партньор на ИУ – Варна е сред класическите висши училища с изключителна ориентация към интернационализация, научни изследвания и развитие на изкуствен интелект. Воронежкият държавен университет е признат за най-големия център на висшето образование не само в града, но и в целия регион. Неговите научноизследователски дейности са организирани в мрежа от 18 факултета, 6 изследователски института, 16 изследователски лаборатории, управлявани от Руската академия на науките. Фундаментални научни изследвания се провеждат в Нанотехнологичния център и Научния парк, в които се помещават най-съвременни съоръжения и прилагат съвременни технологии.

04 мар 2020Подобни