Икономически университет – Варна

ИДЕС дари ценно фототипно издание за библиотеката на Икономически университет – Варна

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), който е стратегически партньор на Икономически университет – Варна, дари фототипно издание на дисертационния труд на проф. д-р Димитър Добрев, смятан за патриарх на счетоводната наука в България. На събитието, което се проведе на 14.10.2021 г. в къта на ИДЕС в академичната сграда, присъстваха Илия Илиев – член на УС на ИДЕС; Мариан Николов – председател на Регионалната организация на ИДЕС във Варна; д-р Антон Свраков – регистриран одитор, член на УС на ИДЕС в периода 1996 – 2002 г., преподавател в ИУ – Варна до 1996 г.; проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна; проф. д-р Надя Костова – зам.-ректор по научноизследователската дейност и развитие на кадрите и сертифициран лектор в ИДЕС; проф. д.и.н. Иван Русев – председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания и преподавател в ИУ – Варна; академичното ръководство, преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“, студенти и др.

Проф. Иван Русев разказа за пътя, по който докторската дисертация на проф. Д. Добрев е стигнала до него, а след това – до ИДЕС. След интересна кореспонденция с внука на професора, който носи неговото име, наследникът на проф. Добрев подарява на ИДЕС оригинално отпечатаната на немски език в Германия през 1911 г. докторска дисертация на дядо си. Така се ражда идеята за фототипното издание, което институтът дари на Икономически университет – Варна. Автор на предговора към него е д-р Антон Свраков.

Проф. д-р Димитър Добрев завършва висшето си икономическо образование в Лайпциг, Германия. През 1911 г.  във Фридрих Александър университет – Ерланген, защитава своята докторска дисертация на тема „Земеделските кредитни кооперации в България“.  Той е определян като „основоположник на съвременната счетоводна мисъл в България..., който с право се възприема от поколенията за патриарх на счетоводството в България“, а също не само като „голям учен, но и голям възпитател и педагог, който учи младите кадри на етика и себеотдаване, на вглъбяване в работата“. Бил е основател и директор на Института на заклетите експерт-счетоводители.

С ценното дарение на ИДЕС университетската библиотека на ИУ – Варна ще обогати колекцията си от редки издания. Дисертационният труд на проф.  Добрев ще бъде достъпен за всички преподаватели и студенти, които имат интерес към неговите научни търсения.

14 окт 2021Подобни