Икономически университет – Варна

Голям интерес към Деня на отворени врати на тема „Качество на стоките и информиран избор на потребителите” в Икономически университет – Варна

По повод Световния ден на потребителите 15 март катедра „Стокознание” към Икономически университет – Варна със съдействието на Център "Кариери, предприемачество и маркетинг" обяви Ден на отворените врати за кандидат-студенти, техните семейства, близки и приятели. Той премина под наслов „Качество на стоките и информиран избор на потребителите”.

Инициативата, която се проведе на 14.03.2024 г., постави фокус върху информираността на кандидат-студентите за различните дисциплини с практичен характер. Акцентът бе върху потребителните свойства на стоките, които ежедневно използваме като консуматори. Демонстрационният панел в лаборатория 2-135 във втори корпус на ИУ – Варна представи информация кои са основните качествени показатели, които формират качеството и безопасността на стоките, когато те се реализират на пазара. Присъстващите ученици можеха да усвоят техники как в домашни условия да се открива наличието на имитиращи или заместващи съставки в стоките. Беше акцентирано и върху важността на клиентските права при избор на стоки, както и върху гражданската нетърпимост към търговската некоректност и нелоялната конкуренция.

В Деня на отворени врати се включиха десетки ученици от Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев“ и Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“ – Варна. Те имаха възможност да се срещнат с преподаватели и настоящите студенти от 4 курс, специалност „Стокознание и митническа дейност” Преслава Стефанова, Мелтем Исмаилова, Йоана Бахърова и Пламена Такворян. Демонстрационният панел провокира присъстващите ученици, които изявиха желание сами да направят някои от експериментите. Те имаха възможност да наблюдават и да участват в лабораторни изследвания за определяне качеството на стоките, откриване наличието на имитиращи или заместващи съставки в състава на различните хранителни и промишлени стоки. Запознаха се и с лабораториите, в които се провеждат упражнения на студентите по определяне качеството на промишлени и хранителни стоки.

Специален гост в Деня на отворени врати беше Николай Колев – търговски и маркетинг директор на „Победа“ АД, бивш студент на катедра “Стокознание“. Той се обърна с мотивиращи думи към бъдещите кандидат-студенти от позицията на успешно реализирал се възпитаник на ИУ – Варна. По време на събитието се породи предложение за споразумение между „Победа“ АД и катедра „Стокознание“ за осигуряване на стажантски програми за студенти от специалност „Стокознание и митническа дейност“ и професионална реализация на завършили студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“.

15 мар 2024Подобни