Икономически университет – Варна

Годишна научна конференция на тема "Науката в служба на обществото - 2019"

Съюза на учените - ВарнаГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: "Науката в служба на обществото – 2019"
25 октомври 2019 г.

На 25 октомври 2019 г. от 13:30 до 17:00 ч. в зала 320 и зала 446, в рамките на организиран от Съюза на учените - Варна, "Месец на науката"– Варна 2019 г., ще се проведе 23-та заключителна конференция "Науката в полза на обществото – 2019".

Заседания по секции:
"Икономически науки" с модератор проф. д-р Цвета Зафирава и "Социални и правни науки" с модератор доц. д-р Галина Йолова

Икономически университет – Варна ще бъде съорганизатор заедно с представители на Медицински университет – Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", ВСУ, ТУ-Варна,  Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология "Ф. Нансен" – БАН, Център по Хидро- и аеродинамика към институт по металознание, Съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" –  БАН.

Покана за конференцията

19 сеп 2019Подобни